Signalistică șantier

Toate șantierele de construcții sunt obligate să afișeze, la loc vizibil, pe toată perioada lucrărilor, un panou de identificare. De asemenea, sunt obligatorii plăcuțe de protecția muncii pentru echipament de protecție sau atenționări.